`EU-Commissie wordt regering van Europa'

De grootste fractie in het Europees Parlement, die van de EVP, stemde gisteren verdeeld over de Commissie-Prodi. Toch is dat volgens Hans-Gert Pöttering, fractievoorzitter van de EVP, geen voorbode van een confrontatie-koers.

Een derde van de grootste fractie van de Europese Volkspartij (EVP), een combinatie van christen-democraten en conservatieven, weigerde gisteren voor de nieuwe Europese Commissie van Romano Prodi te stemmen. Volgens de Duitse fractievoorzitter Hans-Gert Pöttering is dat echter niet het belangrijkste.

,,Tweederde van de fractie stemde voor de Commissie. U bekijkt het erg kritisch. Ik bekijk het als fractievoorzitter. Als alle fractieleden gelijk gestemd hadden, was het verwijt gekomen over fractiedwang. Het feit dat tweederde voor de Commissie heeft gestemd laat zien dat de Europese belangen voor partijbelangen zijn gegaan.''

De CDU'er Pöttering (54) is al twintig jaar lid van het Europees Parlement. Deze zomer volgde hij de Belg Wilfried Martens op als voorzitter van de EVP-fractie. Martens luisterde zorgvuldig naar de aanwijzingen van de voormalige Duitse bondskanselier Helmut Kohl. Pöttering daarentegen heeft als fractieleider te maken met Duitse christen-democraten die hun Duitse oppositie tegen de socialistische bondskanselier Gerhard Schröder in het Europees Parlement proberen voort te zetten. Omdat ze kwaad zijn dat Schröder geen Duitse christen-democraat naar de Commissie afvaardigde, stemden ze gisteren tegen.

Verder hebben de Britse conservatieven, die ook tot de EVP-fractie behoren, gezegd de Commissie-Prodi te willen bestrijden omdat daarin vier Eurocommissarissen zitten die ook lid waren van de vorige Europese Commissie. Vlaamse christen-democraten onthielden zich van stemming omdat zij het onaanvaardbaar vonden dat de Belgische Eurocommissaris Philippe Busquin geen Nederlands spreekt.

,,We waren het tijdens een discussie in de fractie niet allemaal eens'', zo blikt Pöttering terug. ,,Maar er waren geen persoonlijke onenigheden. De vriendschappelijke relaties zijn ongeschonden, er is sprake van wederzijdse erkenning. Ik heb ook nog niet beantwoorde vragen over deze Commissie. Maar de meeste burgers zouden het niet begrepen hebben als het Europees Parlement de Commissie-Prodi had afgewezen. Daarom heeft de overgrote meerderheid van mijn fractie voor deze Commissie gestemd''.

Is het geen probleem dat delen van uw fractie in het Europees Parlement nationale politieke kwesties uitvechten?

,,Dat probleem bestaat in alle fracties van het Europees Parlement. Mijn Britse vrienden hadden tevoren hun standpunt aangekondigd. Zij zijn hun lijn trouw gebleven. Ik respecteer dat. We moeten nu weer samen met de Britse conservatieven verder werken.''

U heeft publiekelijk geëist dat Prodi reageerde op beschuldigingen dat Eurocommissaris Busquin tegen het Parlement gelogen zou hebben over een smeergeldaffaire. Maar toen Prodi daar in het Parlement niets over zei, drong u niet aan op beantwoording van uw vragen, maar onderhandelde achter gesloten deuren met andere fracties en met Prodi over een resolutie die voor iedereen aanvaardbaar moest zijn. Is dat nu de transparantie die u herhaaldelijk van de Europese Commissie heeft geëist?

,,Ik was de hele dag van plan om aanwezig te zijn bij de beantwoording van vragen door Prodi. Maar toen het zover was leidde ik nog het overleg over de resolutie. Ik besloot daar niet weg te gaan om het plenaire debat bij te gaan wonen. Dat is goed geweest; de tekst van de resolutie is door 508 van de 626 parlementsleden gesteund.''

Net als Prodi heeft u over de Europese Commissie gesproken als een `regering'. Dat klopt toch niet? Naast de Commissie en het Parlement is er de Raad van Ministers, dat wil zeggen de EU-lidstaten.

,,De Commissie is toch vergelijkbaar met een regering. Ze stelt een politiek programma vast. Natuurlijk is het zo dat de Commissie behalve het Europees Parlement ook de Raad van Ministers nodig heeft. Maar er komt een dag dat de Europese Commissie een echte regering zal zijn, die gecontroleerd wordt door het Europees Parlement en door de Raad van Ministers. Die raad zal zich ontwikkelen tot een soort senaat zoals we in Duitsland hebben.''

    • Ben van der Velden