`Dioxine Belgisch kip niet gevaarlijk'

De Belgische dioxine-affaire waarbij dit voorjaar besmette kippen en eieren zijn geconsumeerd, heeft nooit geleid tot grote gevaren voor de volksgezondheid. De concentraties giftige stoffen in kippen en eieren waren zo laag dat iemand 30 tot 40 verontreinigde porties had moeten eten om de dioxine- en PCB-concentratie in zijn lichaam met een factor twee te vergroten.

Deze conclusie trekken Belgische onderzoekers van de Katholieke Universiteit van Leuven in een artikel in het Britse wetenschappelijke tijdschrift Nature dat vandaag verschijnt. De onderzoekers vinden het onwaarschijnlijk dat iemand in de krap twee maanden waarin de producten op de markt waren zoveel verontreinigde producten heeft gegeten. Mocht dat toch zijn gebeurd, dan kwam de blootstelling een factor honderd lager uit dan die van de inwoners van het Italiaanse Seveso die in 1976 aan dioxinen blootstonden na een ontploffing in een chemische fabriek. Zij hielden daar een tijdelijke huiduitslag aan over. De onderzoekers schrijven dat een verontreiniging zoals nu in België aan het licht is gekomen in de jaren vijftig, zestig en zeventig in de VS en Japan schering en inslag was.

De toxicologen stelden vast dat de verontreiniging is veroorzaakt door een partij transformatorkoelolie van het type Aroclor 1260. Deze koelvloeistof heeft een bekende samenstelling PCB's (polychloorbifenylen).

Behalve de PCB's zijn dioxinen aangetroffen, maar in een concentratie die 10.000 keer lager lag. Dioxinen ontstaan bij de normale verhitting van de transformatorkoelvloeistof. PCB's zijn verwant aan dioxinen. Het zijn allebei ringvormige koolstofverbindingen waaraan chloormoleculen zijn bevestigd. Er bestaan tientallen verschillende PCB's en dioxinen, ieder met hun eigen giftigheid. PCB's zijn over het algemeen minder giftig dan dioxinen.