De varkens en de kippen worden genegeerd

De varkensstapel met een derde ingekrompen, twintig procent minder kippen! Wat een opluchting voor al die varkens en kippen, wat een overwinning voor de voorvechters van hun welzijn. Of toch niet? Zouden de overgebleven 10 miljoen varkens het merken dat er 5 miljoen minder zijn? Wordt er over gesproken hoeveel meer ruimte en buitenlucht er nu voor hen zal zijn? Nee, daar wordt niet over gesproken en die krijgen ze dan ook niet. Tien in plaats van 15 miljoen varkens houden hetzelfde ellendige bestaan, in veel te kleine, donkere hokken, op stalen roosters. De discussie gaat slechts over mestbeperking en niet over dierenwelzijn. De EU-normen voor mestuitstoot moeten immers worden gehaald. De hoofdrolspelers, de varkens en de kippen, worden genegeerd. De actie die in 1997 door mijn man werd gestart en overgenomen door Koos van Zomeren en Youp van `t Hek, ging niet over mest, maar was erop gericht het dierenwelzijn te bevorderen. Wij eisten onder meer afschaffing van de bio-industrie. Dat betekent ook steun aan de biologische veeteelt en verhoging van de vleesprijs. Tienduizenden mensen hebben die actie gesteund. In de huidige discussie is er zelfs geen echo van te bespeuren. Noch in de regering, noch in het parlement. Dat is verbijsterend.

    • L. Voskuil-Haspers