Consumentenprijzen VS licht omhoog

De Amerikaanse consumentenprijzen zijn in augustus niet fors toegenomen. Volgens cijfers van het Amerikaanse ministerie van Handel bedroeg de stijging zonder de sterk schommelende energie- en voedselprijzen 0,1 procent, iets lager (0,1 procentpunt) dan verwacht. Daarmee blijft de Amerikaanse inflatie redelijk binnen de perken. Wall Street wachtte met spanning op de cijfers. De vrees voor een renteverhoging dook opnieuw op nadat bekend was geworden dat de detailhandelsomzet in de Verenigde Staten harder was gegroeid dan verwacht. Dat zou duiden op een nog steeds hard groeiende Amerikaanse economie, hetgeen voor het Amerikaanse centralebankenstelsel (de `Fed') aanleiding kan zijn dit te temperen met een renteverhoging. De rentevrees kan nu even worden opgeborgen. (ANP)