Betuwelijn

Het moet toch voor minister Netelenbos, Verkeer en Waterstaat, vanzelfsprekend zijn dat de Noord-Duitse Länder Neder-Saksen, Sleeswijk-Holstein met de havensteden Hamburg en Bremen, met de rivieren Weser en Elbe en het achterland, niet zitten te wachten op een spooraansluiting vanuit Nederland en geïnteresseerd zouden zijn in de noordtak van de Betuwelijn. Die ten gunste van de haven van Rotterdam – gezien het economisch nadeliger traject over zee voor aan- respectievelijk uitvoer via westelijke en zuidelijke vaarroutes – zeevracht verloren zouden zien gaan, voor hun havens. Als de Nederlandse waterwegen nog zoveel mogelijkheden bieden voor transport, waarom staan we dan elke dag nog in files en moet tolgeld betaald worden? De grote rivieren verlaten ons land in zuidelijke richting. Ook Noord- en Oost-Duitsland zijn wederzijds belangrijk voor Nederland in de 21ste eeuw.

    • A. de Vries