Zeker 141 doden door calamiteit in ziekenhuizen

In de ziekenhuizen zijn vorig jaar ten minste 141 patiënten overleden als gevolg van een calamiteit. Van hen was bij zeker 65 het overlijden te wijten aan een of meer (medische) fouten zoals aan een verkeerd berekende dosis cytostatica of aan het verkeerd injecteren van een medicijn.

Dit blijkt uit het jaarverslag 1998 dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg vandaag heeft gepubliceerd. De cijfers hebben enkel betrekking op calamiteiten die bij de Inspectie zijn gemeld. Ziekenhuizen deden 175 keer aangifte van een voorval waarbij een patiënt ernstig schade opliep, zoals `beklemming' in een bed aan de gevolgen waarvan drie patiënten overleden. Uit de inrichtingen en uit de ouderenzorg kreeg de Inspectie 441 meldingen. Daarnaast werd er uit deze sector 350 keer een geval van zelfmoord gemeld.

Steeds vaker krijgt de Inspectie ook signalen van agressie. Vorig jaar kreeg zij daarover veertig keer bericht waarvan het grootste deel uit de geestelijke gezondheidszorg. Volgens de Inspectie neemt de ernst van de incidenten ook toe. In veel gevallen gaat het om vechtpartijen tussen patiënten maar ook om mishandeling van hulpverleners. De Inspectie pleit voor een herbezinning op de 'vermaatschappelijking' van de zorg binnen de instellingen, omdat deze aanpak voor lang niet alle patiënten geschikt blijkt. Zij wil dat in de opleiding meer aandacht wordt besteed aan de bestrijding van agressie door patiënten.

De Inspectie constateert dat zij weinig greep krijgt op de kwaliteit in de zorg. Voor een deel komt dat doordat er nauwelijks minimumnormen bestaan voor de kwaliteit in de zorg, maar ook doordat zij na de invoering van het klachtrecht vaak te laat geïnformeerd wordt over problemen met de zorg.

Het groeiende personeelsgebrek vormt de grootste bedreiging voor zorgsector, zo meent de Inspectie. Volgens haar is het daarom noodzakelijk er alles aan te doen om het wel beschikbare personeel zo lang mogelijk vast te houden. Daar is onder meer voor nodig dat het management van de instellingen meer aandacht gaat besteden aan modern personeelsbeleid. Verpleegkundigen en verzorgenden zouden ook meer zeggenschap moeten krijgen over hun professioneel handelen, bijvoorbeeld in de vorm van een eigen stafconvent.