Toestemming voor ingrijpen in Timor

De VN-Veiligheidsraad heeft vanmorgen unaniem de vorming van een vredesmacht voor Oost-Timor goedgekeurd.

De 15 leden stemmen ermee in dat de troepenmacht zonodig geweld gebruikt tegen de pro-Indonesische milities. De vanochtend aangenomen resolutie geeft de multinationale vredesmacht het recht ,,alle mogelijke middelen'' aan te wenden voor herstel van de veiligheid op Oost-Timor. De vredesmacht heeft een mandaat krachtens hoofdstuk zeven van het VN-Handvest waarin het eventueel gebruik van geweld wordt geregeld.

De omvang van en de deelnemers aan de vredesmacht zijn nog niet bekend. Australië heeft zich bereid verklaard de leiding te nemen. Voorlopig wordt gedacht aan 7.000 tot 8.000 soldaten, die zouden worden geleverd door een dozijn landen. Voor het weekeinde zou al een voorhoede Oost-Timor kunnen bereiken. Australië wil deel uitmaken van deze voorhoede, maar niet als enige, zei minister van Buitenlandse Zaken Downer.

Zijn Indonesische ambtgenoot, Alatas, zei dat zijn land loyaal zal meewerken. Hij zei wel dat over de invulling van de troepenmacht nog vragen te beantwoorden zijn. Onderhandelingen hierover gaan in New York door.

De vredesmacht zal in de eerste maanden nog geen officiële VN-vredesoperatie zijn, maar een multinationale macht. Pas als het Indonesische parlement in november de uitslag van het referendum over Oost-Timor goedkeurt en de uitslag ten uitvoer wordt gelegd, wordt een VN-overgangsbestuur en een daaraan verbonden vredeshandhavende macht gestationeerd. Door niet meteen een officiële VN-vredesoperatie te beginnen, worden bureaucratische procedures omzeild.

De stemming kwam binnen een dag tot stand, onder druk van de VS, Groot-Brittannië en Nederland, dat deze maand voorzitter is van de Veiligheidsraad. ,,Het gebeurt niet vaak dat de VN zo snel werken als nu'', zei de Britse VN-ambassadeur Jeremy Greenstock, die de resolutie had ingediend. ,,Ik hoop dat dit aantoont dat de raad zijn zaken op orde heeft, de juiste prioriteiten kiest en met snelheid gereageerd heeft op de oproep van de secretaris-generaal tot actie.''

De resolutie zegt ook dat allen die verantwoordelijk zijn voor het geweld voor de rechter moeten worden gebracht. Minister Alatas riep de vredesmacht op onpartijdig op te treden, ,,zodat ze meer geloofwaardig zal zijn voor alle partijen.'' De multinationale troepenmacht heeft de leiding op de grond, maar moet samenwerken met Indonesische troepen, zei Alatas.

DOSSIER: www.nrc.nl

    • Robert van de Roer