Toename geweld

De Nederlandse bevolking is vorig jaar slachtoffer geweest van bijna 4,7 miljoen delicten; geweldsmisdrijven en vernielingen nemen toe, het aantal diefstallen neemt af. Zie pagina 6, waar ook reacties staan op het idee van hoofdofficier van justitie Vrakking voor een gekozen korpschef en een gekozen justitiechef, en waar verder bericht wordt over voetbalclubs die geld ruiken.