Staking bij Coberco is voorbij

De zevenhonderd werknemers van de condensfabriek van zuivelconcern Friesland Coberco Dairy Foods in Leeuwarden hebben vanmorgen na twee dagen hun wilde staking beëindigd. De directie is akkoord gegaan met twee van de drie eisen van de stakers.

De staking brak maandagmorgen uit, nadat de werknemers zaterdag een brief kregen waarin een in hun ogen nadelige looninschaling werd aangekondigd. Afgesproken is nu dat de herwaardering van functies openbaar wordt en mag worden getoetst door externe deskundigen. Verder houden de werknemers tot hun pensioen recht op een persoonlijke toeslag, ter compensatie van de lagere indeling in loonschalen. Zij krijgen deze afspraak in een persoonlijke brief bevestigd. De eis van de stakers dat deze toeslag welvaartsvast zou zijn, werd door de directie verworpen. Zij was bang was voor een precedentwerking binnen het zuivelconcern. Overeengekomen is dat de werknemers een bedrag ineens krijgen uitgekeerd, waarin het verschil tussen een welvaartsvaste en waardevaste toeslag is verrekend. De vakbonden namen de wilde staking niet over, omdat ze hiermee de CAO-afspraken zouden schenden. Ze traden wel op als bemiddelaars tussen directie en stakers. Na nachtelijk overleg legden ze de resultaten vanmorgen voor aan de werknemers. Volgens CNV-vakbondsbestuurder S. Kloosterman is sprake van een ,,goede afspraak''. ,,In feite zijn hiermee de eisen van de Leeuwarders ingewilligd.''

Werknemers van de vroegere CCF in Friesland, onder meer producent van Friesche Vlag koffiemelk, waren in het verleden hoger ingeschaald dan medewerkers van andere zuivelondernemingen. Na de diverse zuivelfusies wilde de directie van Friesland Coberco Dairy Foods (omzet ruim 8,6 miljard, wereldwijd 12.000 medewerkers) de lonen gelijktrekken.

Woordvoerder R. van Dongen van Friesland Coberco Dairy Foods stelt dat geen enkele werknemer van het concern er in salaris op achteruit gaat. ,,Omdat de Leeuwarders in het verleden hoger waren ingeschaald geldt dit nu ook voor hen.''