Senator Ginjaar (VVD) weg als fractievoorzitter

L. Ginjaar, VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, heeft zijn functie neergelegd. Hij wordt opgevolgd door N. van den Broek, vice-voorzitter van de fractie. Ginjaar geeft er de voorkeur aan de rest van zijn periode in de senaat te besteden aan zijn primaire taak: het beoordelen van wetsvoorstellen. Dit kwam door het voorzitterschap steeds meer in het gedrang, aldus Ginjaar. Van den Broek is sinds september 1993 lid van de Eerste Kamer.