Rechter: geen woning in het Groene Hart

Woningbouw in het Groene Hart is vooralsnog niet toegestaan. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Utrechtse bestuursrechter. De rechter schorste de bouwvergunning voor zes woningen in Nigtevegt, gemeente Loenen, en stelde daarmee het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) in het gelijk.

Het ministerie had om schorsing van de bouwvergunning gevraagd omdat twee van de zes huizen in het Groene Hart zouden komen. De woningen zijn gepland op een voormalig bedrijfsterrein. Het terrein is vervuild en de projectontwikkelaar wil het saneren. Om uit de kosten te komen heeft de bouwer de inkomsten uit zes woningen nodig.

De gemeente Loenen vond het daarom goed dat twee van deze woningen in het Groene Hart worden gebouwd en gaf een bouwvergunning af. De provincie Utrecht had hier geen bezwaar tegen. VROM heeft er echter genoeg van dat gemeenten steeds stukjes van het Groene Hart afknabbelen waarop de Inspecteur van de Ruimtelijke Ordening naar de bestuursrechter stapte.

De Inspecteur betoogde dat de provincies zich aan hun eigen streekplannen moeten houden. In dit geval is het streekplan heel duidelijk. Het gebied heeft een landelijke bestemming.

De provincie Utrecht voerde aan dat het streekplan zich beperkt tot hoofdlijnen. Provincies zouden daar flexibel mee moeten kunnen werken. Volgens de provincie gaat de totale kwaliteit van het gebied er sterk op vooruit door de sloop van oude bedrijfshallen en de nieuwbouw.

De bouwer stelde dat hij het slachtoffer is van een stammenstrijd tussen twee overheidsorganen. Hij investeerde al meer dan een miljoen en lijdt grote renteverliezen. Hij mag voorlopig echter niet aan de slag. (ANP)