Onderzoek naar verband etniciteit en criminaliteit

De Belgische minister van Justitie, de liberaal Marc Verwilghen, wil het verband tussen allochtone afkomst en crimineel gedrag laten onderzoeken. Hij zegt daarmee het onderwerp uit de taboesfeer te willen halen. Het plan leverde hem gisteren zware kritiek op van de socialistische en groene coalitiegenoten. Zij vinden dat de minister ,,zich laat meedrijven op de stroom van het Vlaams Blok''. Ook de christen-democraten vrezen dat het onderzoek een averechts effect zal hebben. Het extreem-rechtse Vlaams Blok heeft het voorstel juist met vreugde begroet. Volgens Kamerlid De Man voert Verwilghen met zijn onderzoek het programma van het Blok uit. De minister is van plan het onderzoek te laten doen door de Belgische criminologe Marion van San. Zij is aan de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd op een onderzoek naar de relatie tussen crimineel gedrag en culturele patronen bij Antilliaanse jongeren. Volgens Van San is voor sommige Antilliaanse jongeren de stap om geweld te gebruiken kleiner omdat hun eergevoel sterker ontwikkeld is. (Belga)