Nieuw hormoon in vee ontdekt

In de honderd `hormoonrunderen' die vorige week op twee boerderijen in Noord-Brabant en Overijssel zijn ontdekt, zijn hoge concentraties van een nieuwe, tot nu toe in Nederland niet eerder in urinemonsters aangetroffen, groeibevorderaar gevonden. Het gaat om het mogelijk gevaarlijke, niet-natuurlijke hormoon methylboldenone.

Secretaris B. Odink van de Productschappen voor Vee, Vlees en Eieren (PVE) heeft dit vanmorgen desgevraagd bevestigd. Methylboldenone is een kunstmatige variant van het natuurlijke mannelijk hormoon testosteron. Het behoort tot de groep verboden hormonen in de Europese Unie. Ook in de Verenigde Staten, waar het gebruik van enkele groeihormonen wel is toegestaan, is methylboldenone verboden wegens de mogelijke risico's voor de volksgezondheid.

Volgens Odink geeft de vondst aan, dat malafide vetmesters van vee almaar op zoek is naar nieuwe combinaties van hormonen om de kans op ontdekking te beperken. De groeibevorderaar is gevonden tijdens een steekproefcontrole van de CBD, de controledienst van de Productschappen. Volgens Odink is het hormoon in een hoge concentratie gevonden. ,,Het viel bij de eerste test meteen op.'' Over de precieze concentratie kon hij geen mededelingen doen. De Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw, die het hormonenonderzoek leidt, wil ,,in het belang van het onderzoek'' niet reageren.

Volgens Belgische justitiële bronnen nemen malafide vetmesters uit België in toenemende mate de wijk naar Nederland, waar minder controles worden uitgevoerd en mildere straffen staan op het toedienen van verboden substanties aan vee.

    • Joep Dohmen