Lasten koopwoning

De lasten van een koopwoning stegen in de periode 1990-1998 meer dan de woninglasten die bewoners van huurwoningen maandelijks kwijt zijn. De woonuitgaven van huurders (huur, energielasten en belasting) stegen met 250 gulden per maand tot 900 gulden, die van huiseigenaren met 400 tot 1.100 gulden, zo blijkt uit het Woningbehoefte Onderzoek 1998 van het ministerie van VROM en het CBS.