Iran maakt eind aan veel staatsmonopolies

De Iraanse president Mohammed Khatami heeft vandaag de opheffing aangekondigd van staatsmonopolies in een groot aantal sectoren. Tot de bedrijfstakken waaruit de staat zich wil terugtrekken behoren de spoorwegen, de post en de telecommunicatie en de tabaks- en de suikerindustrie.

De Iraanse staat bezit al ruim zestig jaar het monopolie in deze sectoren. De grote invloed van de staat op de economie is destijds ingesteld door de sjah.

Khatami kondigde bij de presentatie van het economische vijfjarenplan (2000 tot 2005) in de Majlis, het Iraanse parlement, een totale herwaardering van de structuren van van de Iraanse economie aan. De economie zal volgens de president geheel in dienst moeten staan van de behoeften van het land en van zijn grondstoffen. Het nieuwe vijfjarenplan voorziet in een stijging van de investeringen van vijf procent in de publieke sector en van 8,5 procent in de privésector. Khatami onderstreepte dat het nieuwe plan uitgaat van een jaarlijkse economische groei van zes procent vergeleken met een gemiddelde jaarlijkse groei van 3,2 procent in de twee voorgaande vijfjarenplannen.

De plannen sluiten aan bij het streven van president Khatami om meer buitenlanders investeringen aan te trekken. Tot nu toe heeft dat streven weinig effect gesorteerd, mede omdat buitenlanders in het land niet vrij mogen reizen. (AFP)