EU wil steun landbouw houden in WTO-akkoord

De Europese ministers van Landbouw willen dat in een nieuw wereldhandelsakkoord het behoud van exportsteun en prijssubsidies wordt opgenomen. Zonder zo'n paragraaf kan de Europese landbouw op wereldschaal niet overleven tegenover de Amerikaanse export.

Ook willen de EU-ministers dat milieu, voedselveiligheid en dierenwelzijn in een nieuwe WTO-ronde meer aandacht krijgen.

Zonder exportsteun en interne prijssubsidies zou ook de Nederlandse export er fors op achteruit, aldus Brinkhorst, gisteren, in het Finse Tampere na informeel overleg met zijn Europese collega's. Volgens hem bestaat er in de EU brede overeenstemming over om steunregelingen overeind te houden in een nieuwe wereldhandelsovereenkomst, waarover onderhandelingen eind dit jaar in Seattle beginnen.

De VS hebben de afgelopen jaren 10 miljard dollar aan hun landbouwbudget toegevoegd. Daarmee ondersteunen zij onder meer de prijs voor industriële melk. ,,Als de VS meer steun geven, kan Europa niet gedwongen worden alle prijsondersteuning op te geven'', aldus Brinkhorst.

Hij verwacht het grootste verzet tegen EU-steun van de Cairns-groep van Latijns-Amerikaanse en zuidelijke landen, die alle exportsteun en importtarieven willen afschaffen. Europa kan de Cairns-groep echter tegemoet treden door meer aandacht te geven aan dierenwelzijn, voedselveiligheid en milieubeleid, aldus Brinkhorst.

Zowel Brinkhorst als de Finse minister Hemilä, voorzitter van het EU-overleg, en Europees landbouwcommissaris Fischler vinden dat Europa al het nodige aan vermindering van prijssteun heeft gedaan. Daarover werd in maart in Berlijn een akkoord gesloten. (ANP)