Eerste geboorde tunnel gaat open

Prins Willem-Alexander en minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) openen morgen officieel de al een paar weken in gebruik zijnde tweede Heinenoordtunnel. De dertig jaar oude Eerste Heinenoordtunnel vormt de verbinding onder de Oude Maas in de A29, die loopt van de ring rond Rotterdam door de Hoekse Waard naar Zeeland en het westen van Noord-Brabant.

De twee buizen die morgen worden geopend, zijn bedoeld voor landbouwverkeer en fietsers en voetgangers. De aanleg van de 950 meter lange en 8,50 meter brede tweede tunnel, die een kleine drie jaar heeft geduurd, is niet zonder problemen verlopen. Dit zogenoemde praktijkproject van Rijkswaterstaat kwam twee jaar geleden tijdelijk tot stilstand toen zich een gat vormde in de bodem van de Oude Maas. Een paar maanden eerder leidde het boren in de slappe veengrond tot schade aan achter de kop van de boormachine.

Het is voor het eerst dat in Nederland een verkeerstunnel is aangelegd met behulp van de boormethode. Voorheen werden tunnels afgezonken. De kosten van het project bedroegen ruim 200 miljoen gulden.