Code moet imago gokhallen verbeteren

Een gedragscode voor ondernemers in de speelautomatenbranche moet het imago van deze bedrijfstak verbeteren. Een toetsingscommissie, onder leiding van het vroegere CDA-Kamerlid J. ten Hoopen, gaat erop toezien dat de gedragscode wordt nageleefd. De gedragscode is een initiatief van de VAN, de Vereniging Automatenhandel Nederland, de overheersende brancheorganisatie. Die vertegenwoordigt naar schatting 90 procent van de in Nederland uitstaande speelautomaten. Een van de speerpunten van de gedragscode is dat gokverslaving tijdig wordt onderkend en tegengegaan. De werknemers van de gokhallen moeten door speciale opleidingen de nodige deskundigheid krijgen op dit terrein. (ANP)