`Afspraken over mededinging nodig'

Het particuliere spoorbedrijf Lovers kondigde gisteren aan zijn concurrentie met de NS te staken, en wel met onmiddellijke ingang.

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) lijkt niet al te zwaar te tillen aan het besluit van Lovers.

U leek nogal opgelucht dat het hoofdstuk Lovers in een fiasco is geëindigd?

Netelenbos: ,,Er was een probleem. We hadden in het regeerakkoord afgesproken dat op het kernnet de komende tien jaar één maatschappij gaat rijden en dat is om te beginnen de NS. Daarmee klopte niet dat er ook nog een andere maatschappij reed. Nu lost dat zich allemaal vanzelf op.''

Betekent dit het einde van de marktwerking op het spoor?

,,Wij praten niet over marktwerking óp het spoor maar óm het spoor. Voor een bepaalde periode komt er dus steeds één monopolist op het spoor. Die moet steeds voldoen aan een prestatiecontract, Als die het niet goed doet, kan een ander zijn kans grijpen in een volgende periode. Het is trouwens ook in het buitenland bijna nergens zo dat er concurrentie op het spoor is.''

Zullen anderen na de episode Lovers nog belangstelling hebben voor het spoor?

,,Dat denk ik wel. We hebben nog drie regionale trajecten waar andere bedrijven vervoer verzorgen. Dat loopt goed en dat gaan we in de toekomst meer doen. Ook Lovers zelf zegt zich nu op die regionale lijnen te willen richten. Dat geeft aan dat ze niet zijn ontmoedigd.''

Is de overheid onbetrouwbaar geweest jegens Lovers? Eerst kreeg het concessies op het hoofdnet en pal daarna gunde de overheid de NS het hele net.

,,Het antwoord is: nee. Op de vergunningen die men had gekregen kon Lovers ook vervoer gaan verzorgen en dat hebben ze, behalve tussen Amsterdam en Haarlem, niet gedaan.''

Maar die vergunningen waren na de toezegging aan de NS toch sterk gedevalueerd?

,,Nee, daar ben ik het niet mee eens. Het waren op zichzelf interessante trajecten. Als men daar een succes van had gemaakt, had Lovers na tien jaar kunnen meedingen naar de concessie voor het hele kernnet. Het probleem was alleen dat Lovers op de trajecten Leiden-Den Haag en Utrecht-Hilversum niet is gaan rijden.''

Was het een fout van uw voorganger Jorritsma dat ze Lovers die concessies gaf?

,,Fout vind ik niet een goed woord. Het was natuurlijk iets wat nieuw is. Bij het regeerakkoord is vervolgens afgesproken dat het niet concurrentie op het spoor maar om het spoor zou worden. Dat laatste loopt meer in de pas met het internationale beleid.''

Wat zijn de lessen die u trekt uit het geval Lovers?

,,Allereerst denk ik dat maatschappijen die zich naast de NS op de markt willen wagen, goed moeten nadenken over hun investeringsbeleid en over de vraag: hoe bied ik een goed en herkenbaar product aan?

,,Terugkijkend denk ik dat dat bij Lovers niet helemaal goed is gegaan. Er zullen ook duidelijke afspraken moeten worden gemaakt over mededinging. Daar zullen wij ons ook over buigen.''

    • Floris van Straaten