Advies over korte schoolweek

Staatssecretaris Verstand (Sociale Zaken) heeft de Stuurgroep Dagindeling advies gevraagd over de vierdaagse schoolweek. Ze vindt dat er bij de discussie hierover te weinig onderlinge afstemming was tussen ouders en schoolbesturen. De staatssceretaris wil dat de kwestie van de schooltijden wordt onderzocht in relatie tot de maatschappelijke ontwikkelingen. Ze zegt te begrijpen dat scholen niet het probleem van de kinderopvang kunnen oplossen. (ANP)