Vrakking: kies chef justitie

De Amsterdamse hoofdofficier van justitie H. Vrakking pleit voor een gekozen hoofdofficier en korpschef door de gemeenteraad. Daarmee zou de gemeenteraad vergaande controlerende bevoegdheid krijgen bij het lokale veiligheidsbeleid.

Vrakking hield zijn pleidooi gisteren bij het afscheid van procureur-generaal C. Ficq. Volgens hem is het driehoeksoverleg van burgemeester, hoofdofficier en korpschef de afgelopen jaren een instituut geworden waarvan de leden gezamenlijk worden aangesproken op de veiligheid. Hij noemt als voorbeelden de rellen in de Groningse Oosterparkwijk, de Eurotop en rellen in Amsterdam-West.

Vrakking vindt het ,,wonderlijk dat, nu de driehoek als eenheid optreedt, verantwoording aan diverse geledingen op verschillende niveaus in het openbaar bestel dient te worden afgelegd.''

Daarom pleit Vrakking voor de verkiezing van hoofdofficier en korpschef per politieregio. Getrapte verkiezing lijkt hem het meest praktisch. Het ministerie van Justitie en het college van PG's zouden samen met het arrondissementsparket een lijst van leden uit de staande magistrastuur moeten samenstellen. Voor de korpschef moet het ministerie van Binnenlandse Zaken een lijst maken.

Alleen in de grote steden ziet Vrakking een op deze manier gekozen hoofdofficier voor zich. Daar valt het beleid van de grootste gemeente grotendeels samen met dat van de politieregio (voor de hoofdstad: Amsterdam-Amstelland).

De Amsterdamse korpschef J. Kuiper zegt Vrakkings pleidooi ,,een interessante gedachte te vinden in de discussie over de inbedding van het lokaal bestuur in onze samenleving''. Waarnemend burgemeester van Amsterdam, J. van der Aa, noemt de rede ,,een persoonlijk verhaal'' en waardeert de aandacht voor de veiligheid.