Twentestad

Het artikel over de vorming van een gemeente Twentestad (NRC Handelsblad, 3 september) vraagt om enige nuancering en wel daar waar uw correspondent schrijft dat Hengelo fel tegen is maar Enschede sterk voor.

Het gestelde is juist voorzover het de gemeentebesturen betreft. De laatst gehouden opiniepeiling toonde echter dat een ruime meerderheid van de inwoners van de drie betrokken gemeenten (ruim 57 procent) tegen is tegenover slechts circa 20 procent voorstanders. Zelfs in Enschede bleken méér inwoners tegen dan vóór (37 procent resp. 33 procent, 30 procent geen mening).

Hieruit kan worden geconcludeerd dat het maatschappelijk draagvlak voor het voorstel tot vorming van Twentestad praktisch geheel ontbreekt.

    • Dr. R. Visser