Prodi wil derde soort lidmaatschap van EU

Romano Prodi, de beoogde voorzitter van de Europese Commissie, vindt dat een niet-volledig lidmaatschap van de Europese Unie moet worden ingesteld.

Landen die zich nog niet voor een compleet lidmaatschap kwalificeren, zouden – in tegenstelling tot kandidaatleden van de EU - voorlopig door middel van een `schijn-lidmaatschap' deel kunnen nemen aan de Economische en Monetaire Unie en aan samenwerking op het gebied van veiligheid. De betrokken landen zouden ook de status van waarnemers bij de Europese instituties moeten krijgen.

Prodi zei dit vanmorgen in het Europees Parlement aan het begin van een debat over zijn nieuwe Commissie. Het Parlement zal morgen over de Commissie stemmen. De beoogde Commissievoorzitter zei er tevens voorstander van te zijn dat de Europese regeringsleiders in december tijdens de top van Helsinki een datum vaststellen waarop de best gekwalificeerde kandidaat-lidstaten tot de EU kunnen toetreden. De EU onderhandelt op het ogenblik met Polen, Hongarije, Tsjechië, Estland, Slovenië en Cyprus over toetreding. Tegelijkertijd hebben Roemenië, Bulgarije, Litouwen, Letland en Slowakije een kandidaat-status. Zij bereiden zich met financiële steun van de EU voor op onderhandelingen.

Volgens de beoogde Commissievoorzitter maakt de uitbreiding van de EU het moeilijker om te bepalen welke besluitvorming op EU-niveau en welke op het niveau van de lidstaten moet gebeuren. Hij zei dat een strategie bepaald moet worden voor de uitbreiding van de EU van de huidige vijftien tot tenslotte dertig lidstaten in de komende 25 jaar. Een `schijnlidmaatschap' zou ingesteld moeten worden voor landen die pas op langere termijn aan volledige toetreding tot de EU kunnen denken.

Prodi waarschuwde verder dat de EU de landen op de Balkan wil helpen, maar dat zij hun onderlinge conflicten zelf moeten oplossen. ,,Zij moeten niet denken dat zij deze in de EU kunnen brengen zodat wij ze voor hen oplossen'', zei hij.

Prodi herhaalde tegenover het Europees Parlement zijn voornemen om de Europese Commissie om te vormen tot ,,een modern, efficiënt bestuur''. Hij kondigde aan dat de Commissie opener zal worden en nauw met het Parlement zal samenwerken. ,,Het is hier tijd voor wat glasnost'', zei hij. Prodi zei van plan te zijn aan het begin van ieder jaar een politiek en economisch rapport, een soort State of the Union, aan het Europees Parlement te zullen presenteren.

Bij zijn toezegging om aan het scheppen van werkgelegenheid prioriteit te geven, sprak de beoogde Commissievoorzitter er zijn zorg over uit dat Europese landen aarzelen om alle mogelijkheden te benutten die de informatie-technologie biedt, zoals in de Verenigde Staten wel gebeurt. Hij kondigde aan in december in Helsinki met een plan te zullen komen voor de stimulering van het gebruik van informatie-technologie.

    • Ben van der Velden