Meer Nigeriaanse meisjes in prostitutie

Ten minste vierhonderd minderjarige Nigeriaanse vrouwen zijn sinds 1996 verdwenen uit asielzoekerscentra in Nederland. De `verdwijningen' gaan tot de dag van vandaag door. De meeste meisjes komen via handelaren in de prostitutie terecht. Dat meldt vanavond het televisieprogramma Zembla (Vara/NPS).

Hoofdcommissaris J. Wilzing van het politiekorps IJsselland, leider van de Unit Mensensmokkel van het IRT Noord en Oost Nederland, bevestigt het aantal. De Unit Mensensmokkel van het IRT is sinds enkele maanden bezig met een onderzoek naar de handel in minderjarige Nigeriaanse vrouwen. Twee recherche-onderzoeken, na verdwijningen in opvangcentra in Eindhoven en Nunspeet, zorgden ervoor dat enkele vrouwenhandelaren tot acht jaar cel werden veroordeeld.

Hoe de handelaren erin slagen met de meisjes vanuit Nigeria naar Schiphol te reizen, wordt uit de recherche-onderzoeken niet duidelijk. ,,De meisjes gaan het vliegtuig in met deugdelijke paspoorten en visa, komen er zonder papieren uit en vragen asiel aan'', zegt G. Goossens van de recherche Eindhoven. Hij sluit niet uit dat ambtenaren op het vliegveld van de Nigeriaanse hoofdstad Lagos meewerken.

Hulporganisatie Terre des Hommes, die zich speciaal met kinderen bezighoudt, en de Nigeriaanse Vereniging Nederland (NDMN) schrijven in hun morgen verschijnende rapport `Handel in Nigeriaanse meisjes naar Nederland' dat ze ,,als slaven worden gedwongen onder andere in Nederland te werken als prostituee''. Terre des Hommes en NDMN, die met ,,prostituees, klanten, pooiers en andere, met name Nigeriaanse personen spraken'', vinden dat justitie te weinig actie onderneemt tegen de handel. Een woordvoerder van Terre des Hommes: ,,Nigeriaanse handelaren hebben verklaard dat ze de voor de meisjes visa bij de Nederlandse ambassade kochten, voor vijfduizend gulden per stuk''. Terre des Hommes meldt dat sommige handelaren dankzij een vroeger huwelijk over een Nederlands paspoort beschikken, waardoor ze van Nederland naar Nigeria en terug kunnen. De hulporganisatie bepleit deze mannen hun paspoort af te nemen.