Looneis Abvakabo

Vakbond Abvakabo FNV wil zich bij loonsverhogingen niet beperken tot het eisen van een vast percentage. De bond mikt op een vast bedrag voor iedereen plus een percentage. Nu worden de CAO-lonen steeds met een bepaald percentage verhoogd. Dat levert iemand die weinig krijgt betaald minder loonsverhoging op dan een hoger betaalde arbeidskracht. Inkomensverschillen worden zo groter, terwijl Abvakabo streeft naar kleinere verschillen.