Geen verbod op DDT

Over DDT lopen de meningen nog uiteen, maar de 115 landen die vorige week onder de vlag van de Verenigde Naties in Genève onderhandelden over een verbod op slecht afbreekbare stoffen zijn het in grote lijnen eens geworden.

De productie van acht chemische stoffen, in de meeste gevallen gaat het om oudere pesticiden waarvoor inmiddels minder gevaarlijke vervangers beschikbaar zijn, wordt vrijwel geheel verboden. Onenigheid bestaat over wat er moet gebeuren met giftige bijproducten van industriële productie, zoals dioxines, en met de uiterst giftige pcb's (polychloorbifenylen) die nu nog worden gebruikt in koelvloeistof in grote transformatoren. De productie van nieuwe pcb's wordt wel aan banden gelegd.

DDT, dat in veel Westerse landen al in de jaren zeventig werd verboden, is niet aan de lijst toegevoegd, omdat het wordt ingezet bij de bestrijding van malaria. Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) is het nog steeds het meest effectieve middel in de bestrijding van malariamuggen. Het Wereld Natuur Fonds (WWF) bestrijdt die opvatting. De organisatie kwam vorige week met een rapport waaruit zou blijken dat ook minder schadelijke pesticiden met succes ingezet kunnen worden tegen malaria. (Reuters)