Fors verlies van banen bij NAM

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaat fors in de eigen organisatie snijden. Tot 2004 zullen in totaal 450 van de 2450 arbeidsplaatsen bij de aardgasproducent verdwijnen.

Dit heeft de directie vandaag meegedeeld aan het personeel. De ingrijpende reorganisatie is volgens de directie nodig gezien de onzekerheid over de sterk wisselende olie- en gasprijzen en de toenemende concurrentie op de gasmarkten. Ook het niet of zeer moeizaam verkrijgen van vergunningen voor het boren naar aardgas en voor de uitvoering van seismisch onderzoek speelt een rol.

De reorganisatie vindt in twee stappen plaats. Volgend jaar worden 200 arbeidsplaatsen geschrapt en in de daarop volgende vier jaar verdwijnen nog eens 200 banen. Van gedwongen collectief ontslag is de komende twee jaar geen sprake, aldus de NAM-directie.

De komende maanden zal per bedrijfsonderdeel worden nagegaan welke arbeidsplaatsen komen te vervallen. De NAM, een joint-venture van Shell en Esso, start tevens een onderzoek naar de gehele organisatie-structuur. Verwacht wordt dat dit tot verdere saneringen zal leiden.

Ongeveer 600 werknemers in de lagere loonschalen vallen onder een CAO. Voor deze groep is afgesproken dat de komende twee jaar geen gedwongen ontslagen vallen. Voor de rest van de werknemers geldt een financiële vergoeding bij vrijwillig vertrek. Zij hebben een individueel contract met de NAM of vallen onder een regeling die ook voor Shell-werknemers geldt.

Een woordvoerder van de NAM noemt de onzekerheid over de olie-en gasprijzen een belangrijke reden voor de reorganisatie. ,,Er hoeft maar iets te gebeuren of je ziet die prijzen zakken. Op langere termijn hebben we weinig vertrouwen in een stabiel prijsniveau.''

Ook de juridische procedures tegen het winnen van aardgas nekken de NAM, zo stelt de woordvoerder. De NAM heeft ,,grote zorgen'' over de protesten tegen gaswinning: ,,We hebben de afgelopen vijftig jaar een gezond bedrijf opgebouwd en voor geen millimeter schade aangericht. Toch lopen we steeds tegen mensen uit de milieuhoek op die in de stress schieten als we ergens willen boren.''

CNV-bestuurder J. Mulder zet een vraagteken bij de omvang van de reorganisatie. De olieprijzen zijn volgens hem het afgelopen half jaar juist gestegen. ,,In december was de prijs van een olievat 9,5 gulden, nu is dat 23 dollar.'' Hij stelt dat de NAM en Shell in december ,,in paniek zijn geraakt'' toen de olieprijzen daalden.

De verwijzing naar de vele juridische procedures tegen het boren van gas overtuigt Mulder evenmin. Die hoeven volgens hem niet dit soort ,,dramatische'' maatregelen tot gevolg te hebben. Mulder vreest tevens het verlies van honderden extra banen bij bedrijven die afhankelijk zijn van de NAM.