EU-ontmoeting met Turkse minister `positief'

De Turkse minister van buitenlandse zaken, Ismail Cem, heeft gisteren een, volgens woordvoerders, ,,positief gestemde'' lunch-bijeenkomst gehad met zijn ambtsgenoten van de 15 lidstaten van de Europese Unie. Het was de eerste keer in twee jaar tijd dat een Turkse minister een EU-vergadering van dit niveau bijwoonde.

De ministers hebben onder meer gesproken over de noodhulp van de EU aan Turkije ter bestrijding van de gevolgen van de aardbeving. Daarover had de EU al vorig weekend, in het Finse Saariselkä, overeenstemming bereikt met goedvinden van Turkije's rivaal Griekenland. Daarnaast kwam de Turkse kandidatuur voor het EU-lidmaatschap ter sprake. In december, tijdens de EU-top in Helsinki, moet daarover een besluit vallen.

Beide partijen hebben afgesproken elkaar opnieuw in november, een maand voor deze top, in Istanbul te treffen in de marge van een bijeenkomst van de Organisatie van Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). De Finse minister van Buitenlandse Zaken Tarja Halonen, die de bijeenkomst gisteren voorzat, toonde zich voorzichtig optimistisch over de kansen van Turkije op het kandidaat-lidmaatschap. ,,Ik denk dat we vooruitgang hebben geboekt, en ik ben optimistisch over de mogelijkheden tijdens de herfst'', aldus Halonen. Haar Franse collega Hubert Védrine zei na afloop: ,,Het was de interessantste ontmoeting die ik ooit met Turkije had.''

In maart 1997 besloot de EU dat Turkije voorlopig geen lid van de Unie kon worden. Dit vanwege mensenrechtenschendingen en, naar Turkije vermoedt, het islamitisch karakter van het land. Hoewel de aarbeving van vorige maand de betrekkingen tussen de EU en Turkije sterk verbeterd heeft, dateert de toenadering tussen de partijen al van voor die tijd. (Reuters)