Einde aan gedoogbeleid Schiphol

Het kabinet zal niet langer toestaan dat de geluidszone van Schiphol wordt overschreden. De komende jaren zal er een nieuwe geluidszone komen waarbinnen 15.100 woningen liggen die last hebben van lawaai.

Dat staat in de zogenoemde `voorontwerp aanwijzing' voor de luchthaven die minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) naar een aantal betrokken omliggende gemeentes en provincie blijkt te hebben gestuurd. Het departement wil de aanwijzing morgen in het bestuurlijk overleg tussen ministerie en de lokale overheden bespreken. Netelenbos moet een aangepaste wettelijke geluidszone presenteren, omdat de oude nu al enkele jaren achtereen wordt overschreden en geluidsoverlast moest worden gedoogd.

Het kabinet besloot in 1998 om Schiphol 20.000 extra vluchten per jaar toe te staan. Daartegenover zou de hoeveelheid geluidsbelaste woningen worden beperkt tot 12.000. Netelenbos wil voortaan dus uitgaan van 15.100 woningen, het aantal dat ook in de wet genoemd staat. Een woordvoerder van het ministerie benadrukt dat het kabinetsstreven 12.000 woningen blijft. Aan het gedogen komt echter een einde, zo schrijft Netelenbos in de concept-aanwijzing: ,,Indien desondanks toch lokaal overschrijdingen zullen optreden is een gedoogbeleid niet meer aan de orde en zullen de geluidszones worden gehandhaafd''.

President-directeur G. Cerfontaine van Schiphol pleitte vorige week nog om niet de zone, maar alleen het aantal geluidsbelaste woningen ,,als enig handhavingscriterium' te gebruiken. Een woordvoerder van de luchthaven zei vanmorgen in een reactie af te willen wachten hoe de minister met het strikte handhavingsbeleid zal omgaan. ,,Incidentele overschrijdingen van de zone zijn ook met 15.100 woningen niet te voorkomen. Wij hopen dat de minister daarbij een passend boetesysteem zal hanteren en niet meteen zal overgaan tot de enige sanctie die zij nu tot haar beschikking heeft: het sluiten van banen''.

Woordvoerder W. Duyvendak van Milieudefensie noemt het desgevraagd terecht dat er niet meer gedoogd wordt, maar zegt het ,,schandalig'' te vinden dat Netelenbos politieke beloftes niet nakomt: ,,In begin '98 is toegezegd dat er 12.000 woningen in de zone zouden liggen, dat er geen nieuwe geluidsbelaste huizen bij zouden komen en dat er zowel binnen als buiten de zone geen toename van de herrie zou zijn. Dat wordt nu zomaar even van tafel geveegd''. Volgens Duyvendak wordt een ander politiek gevoelig aspect, de externe veiligheid rond de luchthaven in de concept aanwijzing ,,simpelweg genegeerd''. Hij wijst op een aangenomen motie van het Tweede-Kamerlid R. van Gijzel (PvdA) uit april 1998 waarin uitgesproken wordt dat de veiligheidssituatie niet mag verslechteren. ,,Bovendien geven onderzoeken van Schiphol zelf aan dat de voorgestelde groei van het luchtverkeer de veiligheidssituatie twee keer zo gevaarlijk maakt. Daar kan de politiek toch niet omheen'', aldus Duyvendak. De verantwoordelijk wethouder in de grootste betrokken gemeente (Haarlemmermeer), M. Schoemaker (VVD), wil zo snel mogelijk van het ministerie weten wanneer er een nieuw model komt dat de veiligheidsrisico's betrouwbaar berekent. De provincie Noord-Holland kon nog niet reageren.

    • Joost Oranje