Cohen steunt idee asielzoekers aan het werk te zetten

Staatssecretaris Cohen (Justitie) komt binnen enkele weken met een uitgewerkt plan voor de uitbreiding van de mogelijkheid voor asielzoekers om te werken. De bewindsman staat in principe positief tegenover plannen van het midden- en kleinbedrijf (MKB) en de uitzendbranche (ABU) om vluchtelingen in te zetten om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen, maar hij ziet nog problemen op het punt van de sociale zekerheid.

Cohen zei dat gisteren in de Tweede Kamer tijdens een debat over de instroom van vluchtelingen in de eerste zes maanden van dit jaar. ,,Wij moeten nog grondig bekijken hoe het zit met de sociale rechten van mensen die hier hebben gewerkt en na verloop van tijd toch worden teruggestuurd'', aldus Cohen. Hij vindt dat een verruiming van de mogelijkheid om hier te werken niet op termijn mag resulteren in het krijgen van een uitkering in het land van herkomst. Het zonder meer betalen van een cao-loon door de werkgever kan dus niet volgens Cohen. De rechtspositie van werkende asielzoekers zou volgens Cohen moeten worden verankerd in een uitgeklede en aangepaste cao, een `asiel-cao'.

Alle fracties in de Tweede Kamer staan positief tegenover het plan, behalve de VVD. Woordvoerder Kamp vreest dat betaalde arbeid voor asielzoekers te veel `binding' met Nederland zal opleveren, waardoor de eventuele terugkeer steeds moeilijker wordt. Ook de werkgeversorganisatie VNO-NCW ziet gevaren in het plan. ,,Het risico is levensgroot aanwezig dat mensen niet meer teruggaan. Er zijn betere oplossingen te vinden om de vacatures te vullen'', aldus een woordvoerder.

De fracties van PvdA, D66 en GroenLinks voelen meer voor een verruiming van de mogelijkheden te werken. Tot dusverre is die beperkt tot maximaal twaalf weken per jaar om te helpen bij seizoensgebonden arbeid, zoals de fruitpluk en het steken van asperges. Als asielzoekers hier uiteindelijk worden toegelaten zal werkervaring helpen bij een goede integratie in de Nederlandse samenleving. Zijn ze op een zeker moment uitgeprocedeerd en worden ze uitgezet, dan zal die werkervaring en mogelijk wat spaargeld in het land van herkomst helpen bij reïntegratie, zo menen de fracties.

Met name woordvoerster Halsema van GroenLinks meent dat Nederland ook kan profiteren van de kwaliteiten van asielzoekers die nu ongebruikt blijven. Er is volgens haar niets op tegen om met asielzoekers de krapte op de arbeidsmarkt te bestrijden. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat van de ongeveer 150.000 openstaande vacatures, 80.000 moeilijk vervulbaar zijn.