Wilde staking Friesland Coberco

Bij zuivelconcern Friesland Coberco Diary Foods in Leeuwarden is vanmorgen een wilde staking uitgebroken. De vijfhonderd werknemers legden vanmorgen hun werk neer uit protest tegen een nieuwe in hun ogen nadelige functiewaardering. De directie stelde hen zondag in een brief op de hoogte van de lagere inschaling. De werknemers betwijfelen of die volgens de wettelijke procedures heeft plaatsgehad. Vanmorgen voerden directie en de vakbondsbestuurders overleg. (Redactie Economie)