Uitgewezen asielzoeker wil dwangsom

Een asielzoeker uit Bangladesh eist in kort geding 10.000 gulden van de Nederlandse Staat voor elke dag dat het ministerie van Justitie hem niet van Bangladesh naar Nederland haalt. Het geding dient komende vrijdag.

De asielzoeker won een half jaar geleden een proces tegen de staat. De rechter bepaalde toen dat de asielzoeker ten onrechte Nederland was uitgezet. De rechter droeg staatssecretaris Cohen (Justitie) op hem op kosten van de Nederlandse Staat terug te halen naar Nederland.

Justitie heeft dat tot nog toe niet gedaan. Staatsecretaris Cohen schrijft in een brief aan de advocaat van de asielzoeker ,,niet in de positie'' te zijn uitvoering te geven aan de rechtelijke uitspraak. Hij beroept zich daarbij op het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat zegt de asielzoeker geen uitreispapieren voor Nederland te kunnen verstrekken, zolang de man niet over een geldig Bengaals paspoort beschikt.

,,Het bestuur trekt zich in deze zaak niets van de rechterlijke uitspraak aan'', zegt Michael van Basten Batenburg, advocaat van de asielzoeker. ,,Justitie laat mijn cliënt gewoon in Bangladesh zitten, terwijl de rechter al een half jaar geleden heeft bepaald dat de Nederlandse overheid hem moet terughalen. Als daar geen straf op komt te staan, zal Justitie steeds vaker asielzoekers onrechtmatig verwijderen. De politieke druk om mensen uit te zetten wordt immers steeds groter.''

Volgens cijfers van het ministerie van Justitie zijn vorig jaar 14.000 asielzoekers uitgezet, tegen 19.000 in 1997, 16.500 in 1996, 14.500 in 1995 en 13.000 in 1994.

De bewuste asielzoeker die van de Nederlandse rechter naar Nederland moet worden teruggehaald, loopt volgens zijn advocaat in Bangladesh gevaar. Hem hangt een lange gevangenisstraf of zelfs de doodstraf boven het hoofd. De man leeft nu al een half jaar ondergedoken bij vrienden in Bangladesh, in afwachting van zijn door de Nederlandse overheid te regelen terugreis naar Nederland.