Tarieven notaris mogen variëren

Vanaf 1 oktober kunnen de tarieven variëren die notarissen in rekening brengen. Prijsverschillen kunnen oplopen tot honderden guldens per akte. Dit is het gevolg van de nieuwe Wet op het notarisambt die volgende maand ingaat.

De prijzen voor transportaktes voor onroerend goed worden geleidelijk aan vrijgelaten. In het familierecht, bijvoorbeeld het opmaken van een testament of huwelijks- en partnerschapvoorwaarden, gaan in de toekomst alleen nog maximumtarieven gelden.

Volgens het ministerie van Justitie zal de prijs van bijvoorbeeld een transportakte voor de overdracht van een gemiddeld huis van ongeveer 300.000 gulden kunnen dalen van 1.590 tot 1.333 gulden.

Het vrijlaten van de tarieven gaat de komende drie jaar in fasen. Dit om te voorkomen dat notarissen zich al te snel moeten aanpassen aan de wetten van de markt. Dit zou volgens het ministerie de notariële dienstverlening en de continuteit van het notariaat in gevaar brengen.

In de drie jaar wordt de bandbreedte waarbinnen notaristarieven kunnen variëren jaarlijks verruimd. Zo is volgend jaar het minimumtarief voor een hypotheekakte van bijvoorbeeld 500.000 gulden 1.757,80 gulden en het maximumtarief 2.637,87 gulden. Na een evaluatie en overleg met de Tweede Kamer zouden de prijzen geheel moeten worden vrijgegeven, met maxima voor familiezaken. Deze maximumtarieven zijn volgens Justitie nodig om mensen met een laag inkomen (onder de 3.790 gulden netto per maand) toegang te bieden tot de notariële dienstverlening. Voor hen zal een maximumtarief gelden van 583 gulden per akte. Hogere inkomens betalen ten hoogste 2.332 gulden. Voor degenen die vermogensbelasting betalen, zijn de tarieven niet gemaximeerd.

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) oordeelt positief over de nieuwe wet die volgens de KNB zowel de positie van de notaris versterkt door een groot aantal voorschriften als marktwerking in de branche stimuleert, doordat het kandidaat-notarissen gemakkelijker maakt om notaris te worden.