Onderzoek naar Down-syndroom

Het EMGO (een instituut dat geneeskundig onderzoek doet) mag van minister Borst (Volksgezondheid) nagaan of een bevolkingsonderzoek onder zwangere vrouwen naar het Down-syndroom zinvol is. Met een nieuwe opsporingmethode zullen vrouwen vanaf 25 jaar worden onderzocht. Als de methode voldoende betrouwbaar blijkt, kan een deel van het huidige onderzoek (vlokkentest en vruchtwateronderzoek) voortaan achterwege blijven. Het is dan ook mogelijk de screening uit te breiden tot een grotere groep vrouwen dan de 36-plussers waartoe het onderzoek naar deze afwijking zich op dit moment beperkt.