Minder vervuiling ondanks groei

De uitstoot van veel milieuvervuilende stoffen is ook het afgelopen jaar gedaald ondanks een meer dan gemiddelde groei van de economie. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) signaleert deze `ontkoppeling' in zijn vandaag gepresenteerde Milieubalans.

Jarenlang leek het onmogelijk dat economische groei gepaard kan gaan met minder milieuvervuiling.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte vorige week al melding van de trendbreuk, die dus door het RIVM is bevestigd. Een uitzondering vormt de uitstoot van CO2 (broeikasgas), die nog steeds stijgt, zij het minder dan voorheen. (ANP)