Michelin verweert zich tegen kritiek op sanering

De Franse bandenmaker Michelin verdedigt zich tegen felle nationale kritiek op het plan om in drie jaar tijd 7.500 banen te schrappen in Europa. Michelin deelde vorige week mee dat het Europese personeelsbestand met tien procent moet inkrimpen om de efficiëntie te verbeteren. Tegelijkertijd meldde het bedrijf een winststijging van twintig procent.

De Franse minister-president Lionel Jospin heeft het bedrijf Michelin, de grootste bandenproducent in de wereld, ernstig gewaarschuwd. Voor Jospin is de affaire een herinnering aan de traumatische sluiting van de Renault-fabriek in het Belgische Vilvoorde, die Jospin in het begin van zijn ambtsperiode in 1997 zwaar is verweten. De Franse staat had dit als grootaandeelhouder kunnen verbieden, maar deed dat niet. Autofabrikant Renault maakt sindsdien groeiende winsten en vergroot gestaag zijn marktaandeel.

De afgelopen dagen hebben Groenen, communisten en socialisten (die samen de regeringscoalitie vormen) in Frankrijk heftige kritiek geuit op de plannen van Michelin. Op het jaarlijkse Feest van l'Humanité (de partijkrant van de Franse communistische partij) riep partijleider Robert Hue gisteren op tot een grote nationale manifestatie. Ook organisaties van werklozen uitten hun afgrijzen over de wreedheid van Michelins aankondiging. De werkloosheid daalt in Frankrijk, maar staat nog steeds op 11 procent.

Extra pijnlijk werd door velen gevonden dat de koers van Michelin op de Parijse beurs eind vorige week 12,5 procent omhoogvloog na het nieuws van Michelin. Vanmorgen liep het aandeel iets terug. Een vermindering van tien procent van zijn personeelsbestand in Europa stelt het bedrijf in staat de concurrentie voor te blijven, zegt de nieuwe president-directeur, de 36-jarige Edouard Michelin, dit weekeinde in de Franse financiële krant Les Echos. ,,Stilzitten is struisvogelpolitiek.''

Michelin is wereldwijd werkgever van 120.000 mensen. In Europa staan 45 fabrieken, die 75.000 mensen in dienst hebben, waarvan de helft in Frankrijk. Tijdens `Vilvoorde' was het verwijt van de Belgen dat juist een goedlopende niet-Franse fabriek werd getroffen. Michelin heeft nog niet aangekondigd waar de klappen vallen. Binnen de regeringspartijen wordt al geroepen om herinvoering van de verplichting om individuele ontslagvergunningen aan te vragen. De regering zelf heeft niets van dien aard gezegd.

Edouard Michelin schrijft de noodzaak tot productiviteitsverhoging toe aan de openheid van de wereldmarkt, ,,met uitzondering misschien van Japan''. Door het ontbreken van beschermde markten moet de felle concurrentie geaccepteerd worden. De 4 procent omzetgroei van Michelin in het eerste halfjaar kwam voor driekwart uit Noord-Amerika, en voor de rest uit Japan. In Europa bleef de omzet stabiel. Om die reden wil het bedrijf hier kosten besparen door de productiviteit per werknemer op te voeren.

    • Marc Chavannes