Máximale procedure

Binnenkort kan er misschien het bord `hofleverancier' boven het kantoor van de vreemdelingenpolitie in Den Haag worden gehangen. Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta zijn weliswaar verliefd, maar er is meer nodig om als Nederlander met een Argentijnse te mogen samenwonen. Zou Willem-Alexander weten hoe de procedure in elkaar zit? Het paar moet eerst aantonen dat het een duurzame relatie heeft. De prins kan zijn telefoonnota's overleggen of zijn moeder opgeven als iemand die weet van de relatie.

Dan begint de procedure pas. Het paar moet de papierwinkel verzorgen. En bij de immigratiedienst geldt: één papiertje te weinig, één papiertje fout en het feest gaat niet door. Jaarlijks hebben 35.000 partners en familieleden van Nederlanders daar last van. Máxima moet om te beginnen een ongehuwdverklaring ophalen en in haar geboorteplaats haar geboorteakte opvragen. Een beëdigd vertaler moet beide documenten vertalen; vervolgens worden ze gelegaliseerd op het Argentijnse ministerie van Buitenlandse Zaken waarna de Nederlandse ambassade de papieren van handtekeningen en stempels moet voorzien. Dat kost een maand of vier, want er zijn meer mensen die dat willen. Willem-Alexander moet ook zelf aan de bak. De immigratiedienst wil weten of hij genoeg verdient om zijn nieuwe partner vijf jaar te onderhouden. Het criterium is: minimaal een jaarcontract bij een werkgever. Het feit dat zijn toelage van 1,8 miljoen gulden per jaar toch echt in beider onderhoud kan voorzien, is formeel voor de immigratiedienst geen argument. Je moet een baan hebben, of een eigen zaak.

Vervolgens moeten Willem-Alexander en Máxima hun aanvraag voor een machtiging voorlopig verblijf (MVV) indienen op de ambassade in Agentinië. Die stuurt haar terug naar de vreemdelingenpolitie, die weer naar Justitie, die weer naar de vreemdelingenpolitie, die weer naar Buitenlandse Zaken en die weer naar de ambassade. Dat duurt even. Als alles klopt mag Máxima naar Nederland komen om een tijdelijke verblijfsvergunning (één jaar) aan te vragen. Ze moet dan naar de vreemdelingenpolitie, nog wat formulieren invullen, zich inschrijven bij het bevolkingsregister en wachten tot ze een pasje krijgt. Dan mag ze weer reizen.

Maar Máxima moet niet vergeten haar verblijfsvergunning jaarlijks te verlengen. Daarbij moet zowel de man als de vrouw aanwezig zijn. Komt één van de twee niet opdagen, dan moet ze opnieuw een MVV aanvragen. Dat mag niet in Nederland, Máxima moet terug naar Argentinië en daar de hele procedure afwachten. Intussen mag ze niet naar Nederland. Zo zijn de regels, die de immigratiedienst altijd keurig toepast.

Willem-Alexander zou kunnen denken: ik omzeil de regels en trouw. Dat haalt weinig uit. Om schijnhuwelijken tegen te gaan, heeft ieder paar een MVV nodig. De politie kan ook controleren of Máxima wel bij hem woont. Staan er twee tandenborstels in de badkamer? Als de prins radeloos wordt, kan hij nog één ding doen: Klagen bij zijn moeder. Zij heeft de regels ondertekend.

Het zwaarste postwerk deed Wiesenhaan de afgelopen twee jaar voor het huis van Emily Bremer, de ex-vriendin van de kroonprins. ,,Emily vertrok elke dag om kwart over zeven 's morgens naar haar werk. Dan stond ik tussen half zeven en kwart voor zeven in de Schoolstraat in Den Haag. Mijn opdracht was: maak een portret van Emily. Omdat ze weigerde te poseren, was dat bijna onmogelijk. Daarom heb ik haar een keer aangesproken. Ik zei: `Zolang ik die foto niet heb, blijf ik je lastig vallen.' Ik ben voor haar uit gaan lopen en ineens keek ze op. Toen heb ik de mooiste foto van haar gemaakt. Daarna heb ik haar heel lang met rust gelaten.''

    • Yasha Lange
    • Koen Greven