Kamer: meer controle hormoonvee

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat de regels en de straffen voor het gebruik van groeihormonen bij runderen moeten worden aangescherpt.

Dit hebben de woordvoerders van verschillende fracties desgevraagd meegedeeld.

De verschillen in regelgeving en strafmaat op het gebied van groeibevorderaars tussen België en Nederland zijn dermate groot dat malafide Belgische vetmesters uitwijken naar Nederland. De hormonencel van de Belgische Rijkswacht bevestigt deze `slachtvlucht'.

In Nederland geldt hormoongebruik bij runderen als een overtreding, waar maximaal zes maanden en 25.000 gulden boete op staat. In België zijn de maximumstraffen voor hetzelfde vergrijp tien jaar cel en 2,6 miljoen gulden boete.

Vorige week werden op twee rundveehouderijen in Noord-Brabant en Overijssel, allebei van dezelfde eigenaar, meer dan honderd Belgische runderen ontdekt die waarschijnlijk met groeihormonen zijn bewerkt.

Secretaris ir. B. Odink van de Productschappen voor Vee, Vlees en Eieren liet vorige week aan deze krant over de Nederlandse situatie weten, dat er geen ,,lidstaat is waar zoveel wordt gecontroleerd. In de regel wordt die rotzooi niet gebruikt, tonen controles aan.''

De fracties van de VVD, CDA, D66, GroenLinks en de SP vinden dat nog eens naar de regels en strafmaat moet worden gekeken. GroenLinks overweegt een debat aan te vragen. De fractie van de PvdA was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar.

Kamerlid G.J. Oplaat (VVD): ,,Nederlands vlees met een luchtje eraan is niet te verkopen. Het is essentieel dat er strenge controles zijn. Maar als wij de regels eenzijdig aanscherpen dan zal weer worden uitgeweken naar andere landen. Het moet Europees worden aangepakt.''

CDA-woordvoerder Th. Meijer vindt dat de controles strenger moeten worden. Meijer: ,,Als de normale controles niet voldoen, en dat blijkt nu, moet de AID meer menskracht inzetten. De controle moet strenger, daar is nu voldoende aanleiding voor. Maar ook de sector zelf moet streng zijn voor mensen die met hormonen rotzooien. Iemand die dat anno 1999 nog doet, mag wat mij betreft overal van worden uitgesloten.''

Ter Veer (D66) vindt dat ,,er geen enkele twijfel mag bestaan aan de kwaliteit'' van het vlees. ,,Het kan niet zo zijn dat wij een handelsoorlog voeren met de Verenigde Staten over hormoongebruik en dat wij hier via de achterdeur zelf Belgisch hormoonvlees zouden voorzien van Nederlandse stempels. Het is een overweging om hier de strenge Belgische regels toe te gaan passen. Actie is geboden.''

Kamerlid Vos (GroenLinks) overweegt deze week een debat in de Tweede Kamer aan te vragen over het gebruik van hormonen. ,,Het is duidelijk dat de controle te wensen overlaat. Er is druk nodig vanuit de Kamer om dit probleem aan te pakken.'' Poppe (SP) heeft inmiddels via schriftelijke vragen de bewindslieden van Landbouw om opheldering verzocht over deze kwestie.