Bedrijven willen proef met werk voor asielzoekers

De uitzendbranche en het midden- en kleinbedrijf willen een proef met werk voor asielzoekers. Het experiment zou gehouden moeten worden in een vijftal regio's rond asielzoekerscentra.

Uitzendbureaus gaan volgens het voornemen `pools' vormen, terwijl het midden- en kleinbedrijf voor de vacatures zorgen, aldus vanochtend de voorzitter van de Koninklijke Vereniging voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB Nederland), J. de Boer.

,,Het gaat er om dat enerzijds iets kan worden gedaan aan de krapte op de arbeidsmarkt en dat er anderzijds iets wordt ondernomen tegen de verveling van asielzoekers'', aldus De Boer. MKB Nederland en de uitzendbureaus hebben eind juni al een voorstudie gepresenteerd aan staatssecretaris Cohen (Justitie). Daarin wordt gepleit voor een verruiming van de mogelijkheden voor asielzoekers om te gaan werken.

Staatssecretaris Cohen debatteert vandaag met de Tweede Kamer over de situatie rond de asielzoekers. Met name VVD-woordvoerder Kamp zei vanochtend wel voor verruiming van de mogelijkheden om te werken te zijn, maar hij vreest voor een sterke `binding' met Nederland. ,,Dat kan tot problemen leiden.''

MKB-voorzitter De Boer is tegen een verplichting van werk voor asielzoekers, zoals minister De Vries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) die wil. ,,Dat is niet wenselijk. Je hebt alleen iets aan mensen die gemotiveerd zijn.'' De Vries hield vorige week zijn pleidooi na uitvoerig overleg met Cohen. Ook de vluchtelingenorganisaties, werkgevers en werknemers bepleiten een aanzienlijke verruiming van de mogelijkheid om te werken maar zijn tegen een verplichting.