Wederopbouw van Kosovo faalt

In het westen van Kosovo dreigt een humanitaire ramp. De ruim 20 buitenlandse organisaties voor wederopbouw in dit gebied hebben de afgelopen tweeënhalve maand nog maar 15 kapotte huizen voorzien van nood-dakbedekking. De trage gang van zaken is een gevolg van gebrekkige coördinatie – de organisaties werken langs elkaar heen – en van een tekort aan hout en plastic.

Het westen van Kosovo werd in de oorlog het zwaarst verwoest: ongeveer 40.000 huizen raakten beschadigd. In de dorpen slapen Albanezen nu vaak in tenten die alleen geschikt zijn voor de zomer. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR in Pec, de grootste stad in het gebied, verwacht dat ze bij het invallen van de winter naar de stad zullen trekken. In Pec is nu al nauwelijks genoeg opvang. Een aantal zou ook al hebben aangekondigd opnieuw te zullen proberen in Macedonië of Montenegro onderdak te vinden. ,,Maar ik denk niet dat ze daar nog welkom zijn'', zegt Preben Rasmussen, coördinator nood-dakbedekkingen van de UNHCR in Pec. ,,Het is rampzalig. We kunnen alleen maar bidden dat de winter niet te vroeg begint.'' Vorige week sloeg in Kosovo het weer om: het begon te regenen, het werd kouder.

De 15 huizen die tot nu toe door de hulporganisaties werden bedekt met hout en plastic zijn nog maar `proef-huizen'. Een belangrijke oorzaak van het uitblijven van de reparaties is de gebrekkige samenwerking tussen hulporganisaties. Onmiddellijk na het eind van de bombardementen werden medewerkers van de ruim 20 organisaties in en rond Pec op pad gestuurd om de schade op te nemen. Nu, bijna drie maanden later, is over 97 dorpen nog altijd geen informatie beschikbaar. Volgens de organisatie die de schadeonderzoeken zou coördineren werden sommige dorpen door twee of drie organisaties bezocht. Dorpen die minder makkelijk bereikbaar waren, werden overgeslagen.

kosovarenpagina 7

    • Petra de Koning