Wat is Operatie Clickfonds?

Operatie Clickfonds is het meest omvangrijke onderzoek naar financiële fraude in Nederland en kreeg in oktober 1997 grootscheepse publicitaire aandacht. Aanleiding daarvoor waren huiszoekingen op de Amsterdamse Effectenbeurs en diverse andere financiële instellingen en de arrestatie van verschillende vooraanstaande personen uit de financiële wereld, zoals commissionairs, bankdirecteuren, vermogensbeheerders en bestuurders van ondernemingen. Het onderzoek, uitgevoerd door de Fiscale Inlichtingen en Opsporingdienst (FIOD) en de Economische Controledienst (ECD) onder leiding van het Amsterdamse Parket, had te maken met een groot aantal vermoedde delicten: witwassen van gelden via de beurs, lidmaatschap van een criminele organisatie, handel met voorkennis, front-running, valsheid in geschrifte, verduistering, oplichting, omkoping en heling.

Operatie Clickfonds heeft tot nu toe vooral fiscaal succes gehad: tientallen houders van zogenaamde coderekeningen werden ontmaskerd. Een aantal van hen is inmiddels veroordeeld, met de meeste is een schikking getroffen. Volgens justitie is er al honderd miljoen gulden aan fiscale boetes en heffingen in de staatskas gevloeid. Daarnaast zorgde Operatie Clickfonds voor een stroomversnelling in de aanscherping van het toezicht op de financiële markten. Daar staat tegenover dat er van beursfraude (zoals voorkennis of frontrunning) tot nog toe weinig is gebleken. Naar de meest aansprekende aanklacht, het mogelijk witwassen van criminele gelden via de beurs, loopt nog onderzoek. Momenteel is het OM bezig de verschillende zaken, die zeer complex zijn en bijelkaar vele tientallen ordners beslaan, af te ronden. Daarna volgen er, op verzoek van de betrokken advocaten, waarschijnlijk een groot aantal getuigenverhoren. Vervolgens moet fraudeofficier H. de Graaff beslissen welke zaken hij definitief zal gaan voorbrengen. Het is onduidelijk wanneer dat zal zijn, maar op z'n vroegst zullen de rechtszaken tegen de hoofdverdachten pas volgend jaar spelen.