Wat is een Treuhänder?

Een Treuhänder is in Zwitserland, maar ook in Duitsland en België, een bekend begrip èn beroep. Treuhänder doen allerhande specialistische financiële zaken en kunnen daarbij volledige geheimhouding garanderen. Een Treuhänder mag rechtsgeldig handelen op eigen naam voor de rekening en het risico van zijn cliënt en is dus een soort vertegenwoordiger met verregaande bevoegdheden; mit Wirkung gegenüber jedermann. De Treuhänder behoort tot de beroepen met een zwijgrecht. Ook banken bezitten deze functie van Berufsgeheimnisträger. Zij treden dagelijks op als Treuhänderin van hun binnen- of buitenlandse klanten en doen in naam van de cliënt, maar voor diens risico, financiële transacties. Daarbij blijft de rekeninghouder onbekend; de naam die in de boeken komt, is de naam van de bank. In Nederland kennen we de Treuhandfunktion eigenlijk niet zoals in de Zwitserse vorm; zij vertoont wel overeenkomsten met de in Engeland en de Verenigde Staten bekende trust-figuur waarin er een scheiding is tussen juridisch en economisch eigendom.