voorbeeldprojecten

Het in Nederland ontwikkelde concept multifunctionele landbouw wordt inmiddels ook gepromoot door de VN-voedselorganisatie de FAO. Van 12 tot 17 september is er in Maastricht een conferentie over MFCAL: Multifunctional Character of Agriculture and Land. Driehonderdvijftig hoge ambtenaren uit zo'n 170 landen discussiëren over een twintigtal voorbeeldprojecten afkomstig uit de hele wereld. Zo is er het project waarbij Zuid-Afrikaanse boeren betaald krijgen voor het beheer van olifanten in het nabijgelegen wildpark. Er is de case van landcare-groepen in Australië, waarbij groepen families onder begeleiding van een interdisciplinair team onderzoekers nieuwe, bij het gebied passende vormen van landbouw uitproberen. En er is de case van de coöperatie CADISPA in Italië, die met organische olijfteelt wil voorkomen dat jongeren wegtrekken uit de streek.

``Het voordeel van het paradigma multifunctionele landbouw boven duurzame landbouw is dat het boeren perspectief geeft op extra inkomsten'', vertelt dr. Leo van den Berg, vanuit DLO betrokken bij de organisatie. ``Duurzame landbouw is vaak ingevuld met het opleggen van beperkingen: minder bestrijdingsmiddelen, minder kunstmest. Zulke verboden roepen veel spanningen op. De boeren moeten wel de kosten voor die maatregelen opbrengen, terwijl ze op de wereldmarkt niet meer betaald krijgen voor de producten. Multifunctionele landbouw is gericht op een eerlijke verdeling van de kosten en baten van voedselproductie, milieu, landschapsonderhoud en natuur.''

De conferentie en de begeleidende email-discussie zijn te volgen op Internet: http://www.fao.org/mfcal/default.htm