Stellingen

Vlinder in de buik wijzen er eens te meer op dat lichaam en geest niet te scheiden zijn.

S.R. RUTGERS, Rijksuniversiteit Groningen

Zelden is een vrouw iets geworden dankzij een man; vaak is een man iets geworden dankzij een vrouw.

J.J. MEEUWSEN, TU Delft

Denken dat anderen net zo zijn als jezelf veroorzaakt veel misverstanden.

A. CUIPER, Rijksuniversiteit Groningen

Voor wie niets wil zien, is er altijd wat op de televisie.

H. VAN SANTEN, TU Delft

Spellingregels beperken de vrijheid van meningsuiting.

N. HELSLOOT, Erasmus Universiteit Rotterdam

Dalende communicatiekosten veroorzaken een stijging van onzinnige berichten die uitgewisseld worden. M.F.L. RADEMAKERS, Erasmus Universiteit Rotterdam

De ervaringen die tijdens een (wereld)reis worden opgedaan krijgen pas waarde wanneer ze met anderen gedeeld kunnen worden.

P.C. DE JONG, TU Delft

De verhouding tussen wis- en natuurkunde is gelijk aan de verhouding tussen solfège en muziek.

A. VAN DIJK, TU Delft

De uitspraak dat de wereld steeds complexer wordt, komt vaak voort uit een gebrek aan historisch besef.

H.H.M. VERHEUL, TU Delft