Spoedzitting Veiligheidsraad over Oost-Timor

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt vandaag bijeen in een bijzondere, publieke zitting over Oost-Timor. Tijdens deze bijeenkomst kunnen alle lidstaten hun mening geven over een mogelijk ingrijpen.

De Indonesische regering staat onder steeds zwaardere druk om snel buitenlandse vredestroepen toe te laten in Oost-Timor. Volgens VN-secretaris-generaal Kofi Annan heeft het uitroepen van de staat van beleg in Oost-Timor niet geleid tot verbetering van de situatie en moet Indonesië nu zonder verder uitstel de komst van buitenlandse militairen toestaan.

De bijeenkomst van de Veiligheidsraad, waarop vooral Portugal heeft aangedrongen, is bedoeld als een ,,publiek signaal'' aan het adres van de regering in Jakarta. Dat zei gisteren de Nederlandse voorzitter van de Raad, Van Walsum. De zitting valt samen met het bezoek dat een VN-delegatie aan Oost-Timor zal brengen. Volgens Van Walsum kunnen de VN op basis van de rapportage van de delegatie nieuwe initiatieven nemen.

Oost-Timor staat dit weekeinde ook hoog op de agenda van de bijeenkomst van leiders uit landen van de APEC, het economische overlegforum tussen Azië, Australië en Noord-Amerika, die in Nieuw Zeeland wordt gehouden. De Amerikaanse president Clinton heeft de Indonesische strijdkrachten openlijk beschuldigd dat ze de pro-Indonesische milities hebben geholpen bij het geweld in de afgelopen week. ,,Dat is eenvoudigweg onaanvaardbaar'', zei Clinton gisteravond bij aankomst in Nieuw Zeeland.

Steeds meer landen tonen zich bereid deel te nemen aan een vredesmacht. Behalve Australië, Nieuw Zeeland en een aantal Aziatische landen hebben ook Frankrijk en Italië gezegd soldaten te willen leveren. Premier Kok heeft laten doorschemeren dat ingrijpen desnoods moet gebeuren zonder de toestemming van Jakarta. ,,Het kan niet zo zijn dat onder alle omstandigheden en in alle opzichten het laatste woord bij Indonesië ligt'', zei Kok gisteravond.

De VS hebben deze week gezegd niet van plan te zijn troepen te sturen. Toch lijkt Washington nu geneigd te willen bijdragen, al wordt nog alleen gesproken over logistieke steun.

Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) heeft aangekondigd alle onderhandelingen over nieuwe financiële steun aan Indonesië op te schorten. IMF en Wereldbank spelen een sleutelrol bij het overwinnen van de financiële crisis in Indonesië. (Reuters, AP, AFP)

OOGGETUIGEN: pagina 5