Personalia

H.J.A. Hofland, columnist van NRC Handelsblad, is gisteren door de gemeente Rotterdam onderscheiden met de Wolfert van Borselenpenning. De in Rotterdam geboren Hofland krijgt de penning wegens zijn columns, verhalen, romans en artikelen, alsmede vanwege zijn medewerking aan de post-doctorale opleiding journalistiek aan de Erasmusuniversiteit. De Wolfert van Borselenpenning, genoemd naar de stichter van Rotterdam, wordt uitgereikt aan mensen die in een leidinggevende functie op verschillende terreinen activiteiten hebben ontplooid ten behoeve van de Rotterdamse samenleving. De penning werd uitgereikt door wethouder Simons op een feestelijke gelegenheid ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Rotterdamse journalistiek-opleiding.