Orahovac

Het Nederlandse bataljon Gele Rijders moet uit Orahovac vertrekken om plaats te maken voor de Russen. Wat de reden voor deze verplaatsing is, wordt niet toegelicht. De bevolking heeft de toegangswegen tot de stad geblokkeerd om te voorkomen dat de Russische KFOR-soldaten de Gele Rijders aflossen. Tegen deze verplaatsing is van Nederlandse, ministeriële zijde geprotesteerd, overigens zonder succes.

Hier wreekt zich het feit dat Nederland geen stem heeft in de hogere militaire hiërarchie waar de beslissingen worden genomen. Terecht wijst gen. majoor b.d. Schaberg in zijn artikel `Nederland moet in KFOR-leiding' (NRC Handelsblad, 27 augustus) op de discrepantie die bestaat tussen de naar getal en geoefendheid belangrijke Nederlandse militaire bijdrage en het ontbreken van een stem in de hogere militaire echelons. De omstandigheden lijken zich m.m. te herhalen toen in 1995 een omvangrijk Nederlands contingent deel uitmaakte van de VN-vredesmacht in Bosnië, maar voor Nederland geen plaats in de Contactgroep werd ingeruimd.

Indien de ambitie van Nederland om essentiële bijdragen aan de internationale vrede en veiligheid te leveren een reële factor blijft, zal Nederland zich met kracht een plaats bij de coördinerende en beslissingen nemende landen moeten zien te verwerven.

    • Dr. W.J. Ford