Opzet Gouda bevestigd door raadslid

Gouda heeft geprobeerd Binnenlandse Zaken onwetend te houden van leningen aan Zuid-Holland. Dit is bevestigd door C. Bremmer (SGP), voorzitter van de kleine christelijke fracties in de raad. De gemeente ontkent.

Gouda staat wegens structurele tekorten onder financiële controle van Binnenlandse Zaken. Deze `artikel 12 status' betekent dat het ministerie tekorten aanvult mits de stad zijn reserves aan het rijk afstaat. Omdat Gouda zich destijds ergerde aan de strakke teugels van het rijk is volgens SGP'er Bremmer eind 1997, in een raadsvergadering achter gesloten deuren, besloten om een betaling voor een nieuwe ringweg vijf jaar te vroeg te verrichten. Zo maskeerde Gouda dat het een reservepotje bezat, aldus Bremmer. ,,We hebben de bestemming te vroeg geboekt in de hoop dat Binnenlandse Zaken er overheen zou kijken. Dat was tot deze week aardig gelukt.''

De verklaring van Bremmer is een bevestiging van de lezing die treasurer K. Baarspul van Zuid-Holland heeft verstrekt over de transactie van de stad met de provincie. Baarspul, de man van de Zuid-Hollandse bankiersaffaire, is deze week geschorst door het provinciebestuur omdat hij de lening van Gouda, net als een garantie van de provincie aan een grote bank, niet aan het college van Gedeputeerde Staten meldde.

Baarspul deelde gisteravond mee te hebben gezwegen over de lening van Gouda omdat zijn superieuren dat opdroegen. ,,Ik voerde hun opdrachten uit. Ik mocht nergens vastleggen dat het om geld van Gouda ging. Dit alles op verzoek van de afdeling Toezicht Gemeentefinanciën. Verder sta ik erbuiten'', aldus Baarspul. De rijksrecherche onderzoekt de zaak, zo werd gisteren bekend.

Het college van b en w van Gouda ontkende gistermiddag dat men het rijk om de tuin heeft geleid. Wethouder J. Warners (Financiën, PvdA) wijst erop dat de overboeking aan Zuid-Holland normaal in de Goudse jaarrekening is opgenomen. Hij zegt dat het een reguliere aanbetaling voor de ringweg is, en geen lening. ,,Het rijk weet of kan weten dat die 10 miljoen gulden voor de nieuwe ringweg is'', aldus Warners. Niettemin werd in 1997 een contractuele `overeenkomst van lening' opgesteld, gedateerd 31 december, die is ondertekend door burgemeester Boone en Commissaris van de Koningin Leemhuis-Stout. Volgens Warners is er om boekhoudtechnische redenen gekozen voor een leenovereenkomst. ,,Het was en blijft een aanbetaling'', aldus Warners.

Baarspul werd deze week ook geschorst wegens het verzwijgen van een andere financiële relatie die hij voor Zuid-Holland aanging. Dit betreffen garanties van 150 miljoen, verstrekt in drie termijnen, voor leningen die twee Nederlandse banken met elkaar aangingen. Het college van GS verwijt Baarspul dat hij onderzoekers deze zomer niets over deze garanties vertelde toen ze hem vroegen naar alle informatie over uitstaande en opgenomen leningen. Baarspul liet dit na omdat garanties geen leningen zijn, zegt hij. De provincie verdiende overigens sinds 1998 220.000 gulden aan de garanties.