Opus Dei

De beschouwing van Herman Verbeek over de situatie van de r.k. kerk (NRC Handelsblad, 8 september) is sterk gekleurd en ongenuanceerd. De laatste decennia laten zien dat het welvaartskatholicisme dat hij voorstaat heeft geleid tot leegloop, terwijl de vitaliteit juist uitgaat van nieuwe instellingen die loyaal staan tegenover de leer van de wereldkerk, zoals het Opus Dei. Over deze laatste instelling spreekt hij zonder kennis van zaken. Het Opus Dei staat niet rechtstreeks onder de paus, maar onder de congregatie voor de bisschoppen. Zijn lekengelovigen staan in dezelfde relatie tot hun plaatselijke bisschoppen als de overige katholieken; als het Opus Dei zich in een bisdom wil vestigen, is hiervoor de goedkeuring van de betreffende bisschop vereist. Het lidmaatschap is niet geheim. In de statuten van het Opus Dei staat dat elke vorm van geheimzinnigheid vermeden dient te worden. De kennissenkring van de leden is op de hoogte van hun lidmaatschap: hoe zouden ze anders de boodschap van het Opus Dei in hun omgeving kunnen uitdragen? Benoemingen van bestuursleden worden gepubliceerd in Romana, het officiële bulletin van het Opus Dei. Dat het Opus Dei geen ledenlijsten openbaar maakt is geen kwestie van geheimzinnigheid maar van het respecteren van de privacy van zijn leden en van de wetgeving daaromtrent. Het Opus Dei volgt hierin overigens het beleid van talloze andere instellingen. De boodschap van het Opus Dei is helder: het bevorderen van de universele roeping tot heiligheid voor de gewone gelovige op de plaats waar hij of zij staat. De belangrijkste activiteit van het Opus Dei is de persoonlijke getuigenis van de leden in hun beroep, gezin en maatschappelijke omgeving. Iets waar je niet bang voor hoeft te zijn.

    • Informatiebureau Opus Dei
    • Eugen Graas