`Omkoping KPN Tsjechië niet bewezen'

Een accountantsonderzoek naar de vermeende betrokkenheid van telecomconcern KPN bij omkoping in Tsjechië heeft geen feiten aan het licht gebracht die er op duiden dat KPN directe betalingen heeft verricht aan politieke partijen in Tsjechië bij de overname van het Tsjechische telecombedrijf SPT.

Dat heeft de raad van commissarissen van KPN gisterenmiddag bekend gemaakt. De raad gaf begin dit jaar twee externe accountantskantoren opdracht ,,zich er van te vergewissen dat er op geen enkele manier door KPN of Telsource geautoriseerde betalingen zijn gedaan die in strijd zijn met de wet of de betamelijkheid''.

Het onderzoek volgde op onthullingen van KRO's Netwerk over betrokkenheid van KPN bij omkoping in Tsjechië. Teneinde een gunstig klimaat te scheppen voor de acquisitie zou de partijkas van regeringspartij ODS door KPN en partner Swiss Telecom via hun gezamenlijke onderneming Telsource zijn gespekt met miljoenen guldens. Toen KPN op 6 januari van dit jaar het externe accountantsonderzoek aankondigde (om een einde te maken ,,aan de stroom onbewezen geruchten''), schreef de raad van bestuur van KPN in het persbericht dat het bedrijf ,,noch direct, noch indirect'' betalingen heeft verricht aan politieke partijen.

Het persbericht dat de raad van commissarissen gisteren uitgaf naar aanleiding van de resultaten van het accountantsonderzoek is minder stellig als het gaat om de indirecte betalingen. ,,Wij hebben derhalve niet kunnen vaststellen of er al dan niet van KPN, PTT Telecom en of Tesource afkomstige gelden via adviseurs ten goede zijn gekomen aan een of meerdere politieke partijen in Tsjechië'', aldus een van de conclusies van de accountants geciteerd in het persbericht.

Staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat (de Nederlandse Staat is nog steeds grootaandeelhouder in KPN) liet gisteren via een woordvoerder weten in de uitslag van het accountantsonderzoek geen aanleiding te zien voor verdere stappen. De woordvoerder bevestigde dat De Vries het onderzoek niet heeft gelezen. Ze is mondeling op de hoogte gesteld van de uitslag van het onderzoek door de voorzitters van de raad van bestuur en de raad van commissarissen. Gezien de conclusies van de accountants is de staatsecretaris van mening dat er geen aanleiding bestaat het rapport nader te bestuderen, aldus haar woordvoerder. Begin dit jaar bracht Netwerk een vertrouwelijk accountantsrapport naar buiten waarin twee Tsjechische oud-ministers Telsource beschuldigden van betaling van smeergelden.